Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

W związku z przebudową niniejszej strony internetowej Związku powiadamiamy, że wszelkie informacje i dokumentacja dotyczące przetargu na „Usuwanie odpadów folii rolniczych…” znajdują się pod następującymi adresami:

https://bip.malopolska.pl/zmgp,m,391959,zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Numer ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00065516/01

Data ogłoszenia w BZP: 2022-02-23