Projekt „Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez gminy należące do Związku Międzygminnego w Proszowicach”

Projekt  pt: „Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez gminy należące do Związku Międzygminnego w Proszowicach” był współfinansowany z dotacji z  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanej w Konkursie Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych, organizowanym przez Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:  935.696,28 zł; Dotacja:  799.771,28 zł;  Wkład własny Związku: 135.925,00 zł

Projekt był realizowany w okresie 1.01.2013 – 31.12.2014.Celem  projektu była poprawa jakości usług publicznych  w dwóch obszarach, kluczowych dla rozwoju JST członków Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska uczestniczących w projekcie tj. edukacji i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.