Projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 7 gmin należących do Związku Międzygminnego do spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”

Realizacja projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin należących do Związku Międzygminnego Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach” kosztowała w sumie   89.450,00 zł (wartość po przetargu) Z czego: Dotacja: 76.032,00 zł (85%); Wkład własny Związku: 13.418,00 zł (15%)

Dotacja , stanowiąca 85 % wydatków kwalifikowanych projektu,  została przyznana w ramach  Konkursu  nr 2/POIiS/9.3/2013 a pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej- finansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności. Termin zakończenia projektu 31.08.2015 r.

Obszar realizacji projektu:

województwo małopolskie, powiat proszowicki: miasto i gmina Proszowice, gmina Pałecznica, gmina Radziemice; powiat bocheński: gmina Drwinia; powiat brzeski: gmina Szczurowa ; powiat miechowski: gmina Racławice.W projekt było zaangażowanych sześć spośród 9 gmin należących do Związku.

W ramach projektu powstały dla każdej z 6 gmin  plany gospodarki niskoemisyjnej i bazy danych. Miały też miejsce szkolenie dla pracowników a także działania informacyjno-promocyjne projektu, zgodnie z wymogami POIiŚ.