Projekt „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Projekt  współfinansowany z dotacji w kwocie 150000 zł ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program priorytetowy NFOŚiGW nr 2.7 Racjonalne gospodarowanie i ochrona ziemi. Numer naboru 19/NC/OZ/2.7/2021.

W projekcie zadeklarowały udział następujące Gminy- członkowie Związku: Drwinia, Koniusza, Książ Wielki, Pałecznica, Proszowice i Nowe Brzesko.Termin realizacji projektu obejmuje cały rok 2022.


Projekt polega na  zebraniu od rolników  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag a następnie przekazaniu tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Ostatecznymi bezpośrednimi odbiorcami korzyści będą posiadacze (rolnicy – mieszkańcy gmin)  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Natomiast pośrednimi odbiorcami korzyści będzie całe społeczeństwo, ponieważ tak unieszkodliwione odpady nie będą zanieczyszczać środowiska bądź to przez zaleganie czasem w niewłaściwych miejscach (np. las) ani tym bardziej przez niewłaściwą „utylizację”.