Termomodernizacja Zespołu Szkół w Klimontowie w Gminie Proszowice

Zakończyła się termomodernizacja ostatniego już obiektu w naszym projekcie partnerskim. Zespół Szkół w Klimontowie w Gminie Proszowice został wyremontowany  w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”. Finansowanie inwestycji: – 59,08%  kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR; – 40,92% z budżetu Gminy i Miasta Proszowice

IMG_20200427_091837
IMG_20200427_091802
IMG_20200427_091049
przed_klimontow_24
przed_klimontow_23
przed_klimontow_01
Klimontów 1