Realizujemy projekt – pierwszy z obiektów

W ramach naszego projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, zaplanowano termomodernizację 17 budynków użyteczności publicznej z terenu ośmiu gmin skupionych w naszym Związku Międzygminnym.

Aktualnie trwają prace termomodernizacyjne przy pierwszym z 17 budynków tj. Zespole Szkół w Radziemicach (Gm. Radziemice). Wartość inwestycji 638.512,40 zł z czego 59,08% pochodzi z w.w.  dotacji a pozostałe 40,92% z budżetu Gminy Radziemice.

DSC01485
DSC01447

Kolejnym obiektem, przy którym trwają prace termomodernizacyjne jest Zespół Szkół w Biórkowie Wielkim w Gminie Koniusza.