Realizacja projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Związek Międzygminny jest w trakcie realizacji projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.  Projekt  jest współfinansowany z dotacji ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  Programu priorytetowego NFOŚiGW nr 2.7 Racjonalne gospodarowanie i ochrona ziemi.

Projekt polega na  zebraniu od rolników  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag a następnie przekazaniu tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Zebrania odpadów z punktów wyznaczonych w każdej Gminie podjęła się firma „EKO-ŚWIAT” z Ogrodzieńca.

W okresie od 4 maja do 13 czerwca udało się zebrać w sumie prawie 146 ton odpadów foliowych z gmin Drwinia, Koniusza, Książ Wielki, Pałecznica, Proszowice i Nowe Brzesko. Odpady przywiozło do punktów zbiórki w sumie 304 rolników.  Jesteśmy ogromnie wdzięczni Rolnikom, że zechcieli uczestniczyć w naszym projekcie i w ten sposób przyczynić się do ochrony naszego środowiska , w którym wszyscy żyjemy.