Postępy w realizacji projektu

W ramach projektu zakończone zostały prace termomodernizacyjne dla Budynku Zespołu Szkół w Biórkowie Wielkim oraz Budynku Zespołu Szkół w Radziemicach.

Gmina Racławice podpisała umowę z Wykonawcą na realizację prac budowlanych dla budynku Willa Walerego Sławka, obecnie rozpoczęto prace projektowe.

Gmina Drwinia podpisała umowę z Wykonawcami na realizację prac budowlanych dla budynku Zespołu Szkół w Mikluszowicach oraz budynku wiejskiego (świetlicy) w Świniarach.

Gmina Książ Wielki jest w trakcie realizacji prac budowlanych polegających na termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Antolce.

Gmina i Miasto Nowe Brzesko wybrało w przetargu nieograniczony Wykonawców prac budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Mniszowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie.

Gmina i Miasto Proszowice wybrało Wykonawcę prac budowlanych termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Żębocinie, przetarg dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Klimontowie został unieważniony.

Zespół Szkół w Żębocinie

ZS Żębocin przed termomodernizacją