Kolejny obiekt w naszym projekcie


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łętkowicach w Gminie Radziemice wykonana została w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”

Wartość inwestycji: 998.030,04 zł

Finansowanie inwestycji:

– 59,08% z  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
– 40,92% z budżetu Gminy Radziemice

https://dziennikpolski24.pl/letkowice-po-wakacjach-uczniowie-wrocili-do-odmienionej-szkoly-zdjecia/ar/c1-14395901

I jest powód do dumy:

69360555_1624437931021158_954741482957307904_o
69361256_1624438817687736_8079755583189680128_o
69408707_1624438634354421_7135145262363705344_n
69413330_1624438931021058_1722479720479588352_o
69435903_1624437847687833_9034005640283947008_o
69451392_1624439004354384_2852547111398932480_o
69478027_1624438021021149_8470068273881284608_o
69511858_1624438714354413_1590432415547916288_n
69517738_1624437807687837_1914752289491386368_o
69645958_1624438827687735_6131673703236239360_o
69707263_1624437961021155_7112388996621139968_o — kopia
69845295_1624438907687727_6983301718725361664_o
69945755_1624438704354414_6810434383187542016_n — kopia
69958428_1624437824354502_8490925249250983936_o
70019054_1624438007687817_7371385772361908224_o
69408707_1624438634354421_7135145262363705344_n

Aktualności