GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA

W ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” współfinansowanego w 59,08% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w roku 2018 zostało poddanych termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej.

Łącznie na koniec roku 2018 zakończone prace są w 10 następujących budynkach:

– Gmina Drwinia:

1. Zespół Szkół w Mikluszowicach

2. Budynek wiejski (świetlica) w Świniarach

– Gmina Koniusza

3. Zespół Szkół w Biórkowie Wielkim

– Gmina Książ Wielki:

4. Szkoła Podstawowa w Antolce

– Gmina i Miasto Nowe Brzesko:

5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie

6. Szkoła Podstawowa w Mniszowie

– Gmina Pałecznica:

7. Dom Ludowy Niezwojowice

8. Dom Ludowy Lelowice-Kolonia

– Gmina i Miasto Proszowice:

9. Zespół Szkół w Żębocinie

– Gmina Radziemice:

10. Zespół Szkół w Radziemicach

W roku 2019 w ramach projektu prace będą prowadzone w następujących obiektach:

1. Budynek byłej szkoły w Wyżycach  (Gmina Drwinia)

2. Szkoła Podstawowa w Książu Małym (Gmina Książ Wielki)

3. Świetlica Wiejska Gruszowie  (Gmina Nowe Brzesko)

4. Urząd Gminy w Pałecznicy (Gmina Pałecznica)

5. Zespół Szkół w Klimontowie (Gmina Proszowice)

6. „Willa Walerego Sławka” w Janowiczkach (Gmina Racławice)

7. Szkoła Podstawowa w Łętkowicach (Gmina Radziemice)