XCV posiedzenie Zgromadzenia Związku

95 posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbędzie się 13 czerwca  2024 roku (czwartek) o godzinie  9.00 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie regulaminu wyborów
 4. Wybór  Przewodniczącego  Zgromadzenia  Związku
 5. Wybór  Wiceprzewodniczącego  Zgromadzenia  Związku
 6. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2023”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2023
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku
 10. Wybory Zarządu  Związku VIII kadencji 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej  Związku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 13. Wnioski i uwagi.

Link do transmisji obrad: https://youtube.com/live/cqtB4owQJ2o?feature=share