XCIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach 

XCIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbędzie się w dniu 15 grudnia (piątek )  2023 roku o godzinie  8.30 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

2.   Przyjęcie porządku obrad

3.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2024 – 2027

4.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2024

5.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów wpłaty składki członkowskiej w roku 2024

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku w roku 2024

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku na rok 2023

8.   Wnioski i uwagi.

Link do transmisji obrad: https://youtube.com/live/84_ukR70IJ8?feature=share