XCII Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach

Walne Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach zbierze się w dniu 16 czerwca  2023 roku o godzinie  11.00 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2022”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
  5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2022
  6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnych uczestników Związku Międzygminnego
  8. Wnioski i uwagi.

Link do transmisji obrad: https://www.youtube.com/watch?v=SqSy5KylMMg