XCI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego

Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach w dniu 21 grudnia (środa )  2022 roku o godzinie  9.30 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Związku na lata 2023 – 2026
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2023
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów wpłaty udziałów w roku 2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
   Związku w roku 2023
 7. Wnioski i uwagi.

Link do transmisji obrad : https://www.youtube.com/watch?v=5B-o2w_u3ww