LXXXVIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego

Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbędzie się w dniu 15  czerwca  2021 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2020”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
  5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2020
  6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku
  7. Wnioski i uwagi.

Transmisja obrad w dniu 15.06.2021: https://youtu.be/njX9I7CL0QQ