LXXXVII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego (18.03.2021)

LXXXVII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach  odbędzie się w dniu 18  marca (czwartek)  2021 roku o godzinie  9.30 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Związku na lata 2021 – 2024
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2021
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów wpłaty udziałów w roku 2021
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
  Związku w roku 2021
 7. Wnioski i uwagi.

Transmisja obrad: https://youtu.be/cGD9SrVM9Ks