LXXXV posiedzenie Zgromadzenia Związku 18.12.2019

LXXXV Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach w dniu 18  grudnia  2019 roku (środa) o godzinie  13.30 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia procentowego udziału w Związku Międzygminnym poszczególnych gmin – członków Związku
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2020 – 2023
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2020
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów wpłaty udziałów w roku 2020
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  Związku w roku 2020
  8. Wnioski i uwagi.

Transmisja obrad LXXXV Zgromadzenia Związku w dniu 18.12.2019:  https://www.youtube.com/watch?v=yNt8ZP7blh4&feature=em-lsb-owner