LXXXIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Miedzygminnego

LXXXIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbędzie się 17 grudnia (piątek )  2021 roku o godzinie  9.30. w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

2 .  Przyjęcie porządku obrad

3.   Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezes Zarządu Związku

4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku na rok 2021

5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2022 – 2025

6.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2022

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów wpłaty składek w roku 2022

8.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku w roku 2022

9.  Wnioski i uwagi.

 Transmisja obrad w dniu 17.12.2021   https://www.youtube.com/watch?v=h5fD0G2lrrs