LXXXIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach

LXXXIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach  odbędzie się w dniu 22 stycznia  2019 roku (wtorek ) w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2019 – 2022
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2019
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu wpłaty udziałów w roku 2019
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Przewodniczącego  Zgromadzenia  Związku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego  Zgromadzenia  Związku.
 8. Wybory Zarządu  Związku VII kadencji, w związku  z upływem kadencji obecnego Zarządu
                   a)  wybór Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym
                  b) wybór Wiceprezesa Zarządu w głosowaniu tajnym
                  c) wybór trzech Członków  Zarządu w głosowaniu jawny
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej  Związku
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku w roku 2019
  11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  14. Wnioski i uwagi

Transmisja obrad LXXXIII Zgromadzenia Związku w dniu 22.01.2019: https://youtu.be/18qj2nkIIJ4