Budżet Związku na rok 2024 został uchwalony

W dniu 15 grudnia 2023 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego przyjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2024.

Budżet Związku w przyszłym roku wyniesie 1.134.218,39 zł. W jego ramach Związek będzie realizował kolejny projekt dotyczący usuwania azbestu. Tym razem z gospodarstw rolnych z terenu naszych ośmiu Gmin planuje się odebrać ponad 1000 ton odpadu azbestowego. W planach jest także ponowienie projektu dot. usuwania folii rolniczej.

Ze składek członkowskich Gmin będzie pochodzić 255.000 zł. Z poprzednich lat zostały środki w kwocie 27.218,39 zł. Pozostałe środki w zaplanowanym budżecie to zawnioskowana dotacja z WFOŚiGW w Krakowie.