Władze związku

Zgromadzenie Związku Międzygminnego:

1.Wójt Jan PająkGmina Drwinia
2.Wójt Wiesław RudekGmina Koniusza
3.Burmistrz Marek SzopaGmina Książ Wielki
4.Burmistrz Krzysztof MadejskiGmina Nowe Brzesko
5.Wójt Marcin GawełGmina Pałecznica
6.Burmistrz Grzegorz CichyGmina Proszowice
7.Wójt Adam SamborskiGmina Racławice
8.Wójt Marek SłowińskiGmina Radziemice

Przewodniczący Zgromadzenia – Grzegorz Cichy – Gmina Proszowice

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – Wiesław Rudek – Gmina Koniusza

Zarząd Związku Międzygminnego:

  1. Pani Sabina Miernik  – Prezes Zarządu Związku – członek Zarządu spoza Zgromadzenia
  2. Pan Marek Szopa – Gmina Książ Wielki –  Wiceprezes Zarządu
  3. Pan Marcin Gaweł – Gmina Pałecznica – Członek Zarządu
  4. Pan Jan Pająk – Gmina Drwinia – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Związku Międzygminnego:

  1. Pan Adam Samborski – Gmina Racławice – Przewodniczący Komisji
  2. Pan Marek Słowiński – Gmina Radziemice
  3. Pan Krzysztof Madejski – Gmina Nowe Brzesko

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego:

  1. Pan Adam Samborski – Gmina Racławice – Przewodniczący Komisji
  2. Pan Marek Słowiński – Gmina Radziemice
  3. Pan Krzysztof Madejski – Gmina Nowe Brzesko