Kontakt

Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach
w budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, pok. 19 na parterze.

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

tel. 12 386 15 50

e-mail: zmgp@poczta.onet.pl