Zgromadzenie Związku uchwaliło budżet Związku na rok 2023

W dniu 21 grudnia 2022 roku Zgromadzenie Związku uchwaliło budżet Związku na rok 2023. Będzie on wynosił 286.898,39 zł. Gminy wpłacą do Związku, w ramach corocznej składki, sumaryczną kwotę 245.000,00 zł. Pozostała kwota będzie pochodzić z przychodów Związku.

Spełniamy swoją misję. Cały czas zajmujemy się działaniami z zakresu ochrony środowiska. Poprzednio realizowaliśmy projekt polegający na głębokiej termomodernizacji obiektów publicznych, przez co wspomogliśmy znacznie oszczędzanie energii w 16 obiektach publicznych w naszych 8 Gminach. W tym roku zajmowaliśmy się usuwaniem zużytej folii porolniczej a w przyszłym roku m.in. pomożemy mieszkańcom naszych Gmin pozbyć się odpadów ze szkodliwego azbestu.