Zbiórka azbestu z gospodarstw rolnych

Szanowni Mieszkańcy Gmin należących do Związku Międzygminnego!

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Związku Międzygminnego na terenie naszych Gmin będzie prowadzona zbiórka odpadu azbestowego (ze starych pokryć dachowych) od Rolników, którzy się zakwalifikowali do projektu.

Zbiórkę będzie prowadziła Firma DELTA Tomasz Wejman z Końskowoli, która wygrała przetarg na realizację tego zadania.

Z każdym z Rolników Firma DELTA będzie kontaktowała się indywidualnie w celu ustalenia terminu odbioru azbestu.

Rolnik nie ponosi absolutnie żadnych kosztów w związku z realizacją tego zadania.