Zarząd Związku Międzygminnego z absolutorium

W dniu 16 czerwca 2023 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach udzieliło Zarządowi Związku wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2022.