Przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania dot. usuwania azbestu z gospodarstw rolnych

„Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gmin należących
 do Związku Międzygminnego”

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2024/BZP 00211190/01 w dniu 2024-02-20 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.