Nowy projekt dot. usuwania azbestu z gospodarstw rolnych

Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji,  Rozwoju Terenów Wiejskich  i Ochrony Środowiska w Proszowicach
informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
przyznał Związkowi dotację ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej
na realizację zadania pn.:  „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego”
w ramach Programu Priorytetowego  „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
 Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.
Termin zakończenia realizacji projektu to  31.12.2024r.