Projekt „Usuwanie azbestu z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji,  Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”

Zgodnie z Gminnymi Programami Usuwania Azbestu do roku 2023 Gminy maja za zadanie zrealizować  na swoim terenie działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i usuwania wyrobów zawierających azbest.  Elementem tego działania jest fachowe zbieranie odpadów zawierających azbest i przekazanie ich  firmom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Zadanie polega na zebraniu minimum 240 Mg materiałów zawierających niebezpieczny azbest. Są to odpady należące do niebezpiecznych z kategorią odpadu: 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Odpady azbestowe będą zbierane z terenu sześciu następujących Gmin należących do Związku: Drwinia, Nowe Brzesko, Koniusza, Pałecznica, Racławice, Radziemice.

Termin zakończenia zadania to koniec października 2023.

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Koszty:

koszt kwalifikowany zadania 140.049,00 zł

kwota dotacji  z NFOŚiGW:  70 024,00 zł,

kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 54 262,00 zł

wkład własny Związku: 15.763,00 zł

Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo – Budowlana RAGAR Radosław Rokosz, os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

AZBEST

Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach realizuje aktualnie projekt pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji,  Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo – Budowlana RAGAR Radosław Rokosz, os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

Realizacja projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Związek Międzygminny jest w trakcie realizacji projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.  Projekt  jest współfinansowany z dotacji ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  Programu priorytetowego NFOŚiGW nr 2.7 Racjonalne gospodarowanie i ochrona ziemi.

Projekt polega na  zebraniu od rolników  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag a następnie przekazaniu tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Zebrania odpadów z punktów wyznaczonych w każdej Gminie podjęła się firma „EKO-ŚWIAT” z Ogrodzieńca.

W okresie od 4 maja do 13 czerwca udało się zebrać w sumie prawie 146 ton odpadów foliowych z gmin Drwinia, Koniusza, Książ Wielki, Pałecznica, Proszowice i Nowe Brzesko. Odpady przywiozło do punktów zbiórki w sumie 304 rolników.  Jesteśmy ogromnie wdzięczni Rolnikom, że zechcieli uczestniczyć w naszym projekcie i w ten sposób przyczynić się do ochrony naszego środowiska , w którym wszyscy żyjemy.

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Klimontowie w Gminie Proszowice

Zakończyła się termomodernizacja ostatniego już obiektu w naszym projekcie partnerskim. Zespół Szkół w Klimontowie w Gminie Proszowice został wyremontowany  w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”. Finansowanie inwestycji: – 59,08%  kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR; – 40,92% z budżetu Gminy i Miasta Proszowice

IMG_20200427_091837
IMG_20200427_091802
IMG_20200427_091049
przed_klimontow_24
przed_klimontow_23
przed_klimontow_01
Klimontów 1

Szczególny obiekt w naszym projekcie


Willa Walerego Sławka w Janowiczkach w Gminie Racławice

Jest to obiekt bardzo szczególnych w naszym projekcie, bo zabytkowy. Termomodernizacja była prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków.

Willa Walerego Sławka, trzykrotnego premiera II Rzeczypospolitej w latach 1930-31 i 1935, znajduje się w Janowiczkach niedaleko pomnika Bartosza Głowackiego. Willa wzniesiona została w latach 1934-1935 z przeznaczeniem na dom letni podpułkownika WP Walerego Sławka – honorowego obywatela Racławic.  W ciągu dwóch lat wybudowano willę wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Wokół założono park z drzewami szlachetnymi i krzewami, a w zachodniej jego części założono ogród z drzewami owocowymi. Wnętrze pomieszczeń zostało wyposażone w nowoczesne meble, wykonane na zamówienie w Kalwarii. Zagroda została przekazana 5 lipca 1935r.

Termomodernizacja obiektu wykonana w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”.  Finansowanie inwestycji:
– 59,08% kosztów kwalifikowanych  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
– 40,92% z budżetu Gminy Racławice

Zdjęcie z uroczystości przekazania zagrody Premierowi Waleremu Sławkowi w dniu 15 lipca 1935 roku

Zdjęcie z uroczystości przekazania zagrody Premierowi Waleremu Sławkowi w dniu 15 lipca 1935 roku
przed
przed
przed

Budynek w Wyżycach w Gminie Drwinia


Budynek byłej Szkoły w Wyżycach w Gminie Drwinia, służący obecnie mieszkańcom, także został poddany termomodernizacji w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”. Finansowanie inwestycji: – 59,08%  kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR; – 40,92% z budżetu Gminy Drwinia.

P8080144
Wyżyce 1 po
Wyżyce 1 przed
Wyżyce po
Wyżyce przed

Głęboka termomodernizacja zmierza ku końcowi

Nasz projekt pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” zmierza ku końcowi.  Obecnie kończy się realizacja projektu w ostatnich trzech obiektach, tj.:

1. Świetlica Wiejska Gruszowie  (Gmina Nowe Brzesko)

2. Urząd Gminy w Pałecznicy (Gmina Pałecznica)

3. Zespół Szkół w Klimontowie (Gmina Proszowice)

Termomodernizacja każdego z tych obiektów jest możliwa dzięki dofinansowaniu w 59,08% kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Pozostałe koszty ponoszą poszczególne Gminy.

Kolejny obiekt w naszym projekcie


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łętkowicach w Gminie Radziemice wykonana została w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”

Wartość inwestycji: 998.030,04 zł

Finansowanie inwestycji:

– 59,08% z  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
– 40,92% z budżetu Gminy Radziemice

https://dziennikpolski24.pl/letkowice-po-wakacjach-uczniowie-wrocili-do-odmienionej-szkoly-zdjecia/ar/c1-14395901

I jest powód do dumy:

69360555_1624437931021158_954741482957307904_o
69361256_1624438817687736_8079755583189680128_o
69408707_1624438634354421_7135145262363705344_n
69413330_1624438931021058_1722479720479588352_o
69435903_1624437847687833_9034005640283947008_o
69451392_1624439004354384_2852547111398932480_o
69478027_1624438021021149_8470068273881284608_o
69511858_1624438714354413_1590432415547916288_n
69517738_1624437807687837_1914752289491386368_o
69645958_1624438827687735_6131673703236239360_o
69707263_1624437961021155_7112388996621139968_o — kopia
69845295_1624438907687727_6983301718725361664_o
69945755_1624438704354414_6810434383187542016_n — kopia
69958428_1624437824354502_8490925249250983936_o
70019054_1624438007687817_7371385772361908224_o
69408707_1624438634354421_7135145262363705344_n

Aktualności

GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA: Domy Ludowe w Gminie Pałecznica

Dom Ludowy w Niezwojowicach oraz Dom Ludowy w Lelowicach-Kolonii

Termomodernizacja obiektów wykonana w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”

Finansowanie inwestycji:

– 59,08% z  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
– 40,92% z budżetu Gminy Pałecznica

Dom Ludowy w Niezwojowicach:

przed

niezwojo

po:

IMG_6224
IMG_6220
IMG_6221

Dom Ludowy w Lelowicach-Kolonii:

przed

lelowi

po:

IMG_6229
IMG_6233