Budżet Związku na rok 2024 został uchwalony

W dniu 15 grudnia 2023 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego przyjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2024.

Budżet Związku w przyszłym roku wyniesie 1.134.218,39 zł. W jego ramach Związek będzie realizował kolejny projekt dotyczący usuwania azbestu. Tym razem z gospodarstw rolnych z terenu naszych ośmiu Gmin planuje się odebrać ponad 1000 ton odpadu azbestowego. W planach jest także ponowienie projektu dot. usuwania folii rolniczej.

Ze składek członkowskich Gmin będzie pochodzić 255.000 zł. Z poprzednich lat zostały środki w kwocie 27.218,39 zł. Pozostałe środki w zaplanowanym budżecie to zawnioskowana dotacja z WFOŚiGW w Krakowie.

XCIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach 

XCIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbędzie się w dniu 15 grudnia (piątek )  2023 roku o godzinie  8.30 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

2.   Przyjęcie porządku obrad

3.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2024 – 2027

4.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2024

5.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów wpłaty składki członkowskiej w roku 2024

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku w roku 2024

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku na rok 2023

8.   Wnioski i uwagi.

Link do transmisji obrad: https://youtube.com/live/84_ukR70IJ8?feature=share

XCII Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach

Walne Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach zbierze się w dniu 16 czerwca  2023 roku o godzinie  11.00 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2022”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2022
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnych uczestników Związku Międzygminnego
 8. Wnioski i uwagi.

Link do transmisji obrad: https://www.youtube.com/watch?v=SqSy5KylMMg

XCI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego

Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach w dniu 21 grudnia (środa )  2022 roku o godzinie  9.30 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Związku na lata 2023 – 2026
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2023
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów wpłaty udziałów w roku 2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
   Związku w roku 2023
 7. Wnioski i uwagi.

Link do transmisji obrad : https://www.youtube.com/watch?v=5B-o2w_u3ww

XC posiedzenie Zgromadzenia Związku 

90 posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbędzie się w dniu 20 czerwca  2022 roku (poniedziałek) o godzinie11.00 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2021”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2021

a)   omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu

b)   przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania

c)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2021

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku

a)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej

b)   przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej

c)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Związku

7. Wnioski i uwagi.

Link do transmisji z obrad: https://youtu.be/yPP9aHuSJqc

LXXXIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Miedzygminnego

LXXXIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbędzie się 17 grudnia (piątek )  2021 roku o godzinie  9.30. w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

2 .  Przyjęcie porządku obrad

3.   Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezes Zarządu Związku

4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku na rok 2021

5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2022 – 2025

6.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2022

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów wpłaty składek w roku 2022

8.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku w roku 2022

9.  Wnioski i uwagi.

 Transmisja obrad w dniu 17.12.2021   https://www.youtube.com/watch?v=h5fD0G2lrrs

LXXXVIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego

Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbędzie się w dniu 15  czerwca  2021 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2020”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2020
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku
 7. Wnioski i uwagi.

Transmisja obrad w dniu 15.06.2021: https://youtu.be/njX9I7CL0QQ

LXXXVII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego (18.03.2021)

LXXXVII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach  odbędzie się w dniu 18  marca (czwartek)  2021 roku o godzinie  9.30 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Związku na lata 2021 – 2024
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2021
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów wpłaty udziałów w roku 2021
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
  Związku w roku 2021
 7. Wnioski i uwagi.

Transmisja obrad: https://youtu.be/cGD9SrVM9Ks

LXXXVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego

LXXXVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbyło się dnia 31 lipca  2020 roku w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Informacja Prezes Zarządu Związku  nt. projektu „Podniesienie efektywności energetycznej…”
 4. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2019”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2019

a)   omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu

b)   przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania

c)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za rok 2019

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku

a)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej

b)   przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej

c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku na rok 2020

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku

10. Wnioski i uwagi.

Transmisja obrad: https://www.youtube.com/channel/UCcqOqJEweKoUJQREC9NM4SQ/live

LXXXV posiedzenie Zgromadzenia Związku 18.12.2019

LXXXV Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach w dniu 18  grudnia  2019 roku (środa) o godzinie  13.30 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia procentowego udziału w Związku Międzygminnym poszczególnych gmin – członków Związku
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2020 – 2023
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2020
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów wpłaty udziałów w roku 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  Związku w roku 2020
 8. Wnioski i uwagi.

Transmisja obrad LXXXV Zgromadzenia Związku w dniu 18.12.2019:  https://www.youtube.com/watch?v=yNt8ZP7blh4&feature=em-lsb-owner